За нас


Мистрал

„Мистрал“ е модерна и отговорна дистрибуторска компания на бързооборотни стоки. Ние сме изключителен представител на международни производители и марки с доказани качество и репутация. Името ни е символ на коректни и професионални отношения.

Към магазинаИстория


Освен с мисъл за днешния ден, работим и с идея за бъдещето


Стабилно увеличаваме броя на доставчиците, на заредените обекти и на екипа.

Международни вериги

Привличат все повече консуматори. Пазарният дял на продажбите през тях се увеличава с всяка изминала година. Ето защо за нас международните търговски вериги са важен канал за търговия – дават ни огромни възможности за продажби и за разнообразни маркетингови активности.

Местни вериги

През годините изградихме силни позиции в местните търговски вериги, като предложихме високо качество и на продуктите, и на обслужването. В този сегмент разчитаме на силна подкрепа от нашите партньори – презентация на продуктите, първоначални отстъпки за доставка и т.н.

Сезонни обекти

България всяка година посреща над 10 млн. чуждестранни туристи (основно от ЕС, Русия, Израел). Страната е любимо място за почивка на много местни хора. През зимата гостите са концентрирани в планинските курорти, през лятото – в морските. Като имаме предвид тази динамика се съобразяваме и адаптираме към новосъздадените точки на продажба. В СПА центровете оперираме целогодишно.

Независими търговци

Независимите търговци са нашите най-гъвкави партньори. В работата си с тях подхождаме с огромно внимание, разбиране и уважение.

Бензиностанции

Във фокуса на нашето внимание са и бензиностанциите, през които всеки ден преминава огромен консуматорски поток. Присъствието ни в тези обекти е солидно, а продуктите от нашето портфолио – отлично представени.


Постоянно обогатяваме портфолиото си с висококачествени продукти.

Налагаме марки и промотираме продукти през всички канали за търговия. Стремим се да поддържаме 65% продажби на всички продукти от портфолиото ни.


Покриваме всички търговски канали – традиционна търговия, организирана търговия, местен кий акаунт, международен кий акаунт, петролен канал, HORECA.


Стремим се да помогнем на клиентите си да намерят най-подходящите за тях продукти, да ги получат на време на посочено от тях място.


Днес, на седмична база, достигаме над 70 процента от населението на страната с по-голямата част от портфолиото си.


Присъстваме в най-популярните морски и планински туристически локации, в здравните курорти и историческите комплекси.

Нашият екип

Екипът ни е опитен и гъвкъв. С воля и последователност изграждаме и налагаме разнообразие от марки в сегмента на бързооборотните стоки. Работим с мисълта и усещането, че сме търговски и маркетингов отдел на нашите международни партньори.

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Мистрал

Фирма Мистрал е изключителен представител на международни производители и марки с доказани качество и репутация. Името на компанията ни, за нашите партньори и клиенти, е символ на коректни и професионални отношения.