Мениджър локални ключови клиенти - София | Мистрал - Дистрибуция и търговия на едро и дребно

Позиция: Мениджър Ключови клиенти – град София

Мистрал е национална дистрибуторска компания за разпространение на бързoоборотни пакетирани захарни изделия.

Във връзка с разширяване на дейността и обемите на работа, търсим за офиса в град София Мениджър “Ключови клиенти”.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

– Ежедневна комуникация с клиентите, за които отговаря и съхранение в изряден вид на цялата документация, свързана с тях;
– Качествено обслужване и развиване на вече съществуващата мрежа от клиенти;
– Таргетиране и привличане на нови клиенти;
– Проследяване на удовлетвореността на клиентите и предприемане на необходимите мерки за повишаването й;
– Запознаване на клиентите с новите продукти и значимостта им за тяхната компания;
– Постоянен стремеж към подобряване на текущата дейност във всеки един аспект;
– Активно участие в разработването на цялостната стратегия на компанията за канал Ключови клиенти;
– Участие в процеса на планиране и бюджетиране на маркетинговите активности по марки за поверените му клиенти;

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

– Опит в търговията – минимум 2 години;
– Отлични комуникативни и презентационни умения;
– Подходящо образование;
– Умения за водене на преговори и кореспонденция;
– Умение за управление на времето и определяне на приоритети;
– Проактивен и ориентиран към клиентите подход;
– Способност за бърза реакция при вземането на решения;
– Гъвкавост и устойчивост на стрес;
– Шофьорска книжка;
– Компютърна грамотност;
– Добро владеене на английски език – писмено и говоримо

С ПРЕДИМСТВО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО:

– Имат опит в продажбите на бързооборотни стоки;
– Имат компетенции в работата със складов софтуер
– Приложат препоръки от предишни работодатели

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА, НА КОИТО ДЪРЖИМ:

– Организираност и отговорност;
– Коректност и лоялност;
– Инициативност и самостоятелност;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

– Атрактивно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
– ТД, съобразен със законодателството в страната;
– Работа в млад и енергичен екип, който знае къде отива и как да стигне;
– Коректност в спазване на поети ангажименти;
– Социален пакет;
– Работа в отворена, динамична и екипна среда;
– Възможност за професионална реализация и развитие;

Всички документи ще бъдат разгледани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай тук

Изпрати ни своя автобиография и стани част от нашия екип!

(*) – задължително поле

Мистрал

Фирма Мистрал е изключителен представител на международни производители и марки с доказани качество и репутация. Името на компанията ни, за нашите партньори и клиенти, е символ на коректни и професионални отношения.